Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Külpiaci Növekedési Támogatás igénylése

Jelen támogatás célja Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású, vagy olyan 6-os országkockázati besorolású államban megvalósuló beruházások támogatására, amelyben működik magyar külképviselet. Jelen támogatás célja a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának folyamatos növelése. A konstrukció hosszú távon várt hatása, hogy hozzájárul a hazai vállalatok külföldön realizált profitjából hazautalt jövedelem – ezáltal a cégérték, és a nemzeti jövedelem – növekedéséhez. 
Külpiaci Növekedési Támogatás igénylése
 
Olyan projekteket kívánnak támogatni, melyek:

 • a)      a Kedvezményezett által alapított, a célországokban gazdasági tevékenységet végző új leányvállalat, vagy fióktelep, vagy vegyesvállalat létrehozásán keresztül megvalósítandó beruházás megvalósítására,
 • b)      vagy a Kedvezményezett meglévő leányvállalata, vagy fióktelepe, vagy vegyesvállalata az igénybe vehető támogatási jogcímek támasztotta feltételeknek megfelelő fejlesztésére  (a) és b) összefoglaló néven: projektcég) irányulnak oly módon, hogy a projektcégben a Kedvezményezett többségi tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal rendelkezzen.
Igényelhető támogatás összege és formája:
 

Jelen pályázati kiírás keretében önállóan támogatható tevékenységekre

 • regionális beruházási támogatás,
 • megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás,
 • induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás, támogatási kategóriák szabályai szerint lehet pályázni.
 • A kapcsolódó egyéb, önállóan nem támogatható tevékenységek kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás támogatási kategóriában kerülhetnek támogatásra.
 • A pályázaton legalább 280 000 000 Ft és legfeljebb 3 000 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
 • A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költsége tekintetében összességében nem haladhatja meg a maximális 60%-ot.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Beruházás megvalósításához kapcsolódó költségek:

 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Eszközbeszerzés költségei
 • Igénybe vett szolgáltatások
 • Egyéb szolgáltatások költségei
 • Megújuló energiatermelésre irányuló fejlesztéshez kapcsolódó költségek
 • Az elszámolható költségek a megújulóenergia-termelés támogatásához szükséges beruházási többletköltségek. A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Ipari kutatás költségei (a projekt összes elszámolható költségének 10%-a erejéig)
 • Kísérleti fejlesztés költségei (a projekt összes elszámolható költségének 30%-a erejéig)
 • Piacrajutás költségei
 • Kommunikációs költségek
 • Projektelőkészítés költségei
 • Projektmenedzsment költségei
Kedvezményezettek köre
 
 • kis-, közép-, valamint nagyvállalkozások nyújthatnak be önállóan (kizárólag C komponens esetében) és konzorciumi formában, amely legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.
 
Pályázat benyújtása:
 
A pályázatok benyújthatóságának kezdete: 2020. augusztus 25.
 
A pályázat benyújtásának határideje
 • 1. értékelési szakasz esetében: 2020. szeptember 25., 23:59 óra
 • 2. értékelési szakasz esetében: 2020. november 25., 23:59 óra
Jelen Felhívás keretében egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 
 
A további részletekkel kapcsolatban forduljon bizalommal kollégáinkhoz, állunk rendelkezésükre!
Hívjon minket a +36/70 932-3802-as számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. július 30.