Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Július 7-től két Vidékfejlesztési Programos pályázat első benyújtási szakasza indul el

 A Vidékfejlesztési Program keretében 2021. július 7-től két konstrukcióra is pályázhatnak a termelők. A "Kertészeti üzemek megújításának támogatása", illetve az "Élelmiszeripari üzemek fejlesztése" című konstrukciók első értékelési szakasza nyílik meg.
 VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása
 
A pályázati felhívás keretében a cél a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása. A költséghatékony termelés szükségszerűsége előtérbe helyezi a nagy élőmunka-igényű kertészeti ágazat technológiai fejlesztését, ezzel együtt a kisebb üzemmérettel rendelkező gazdaságok technológiai megújulását.
 
Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése támogatható ÖNÁLLÓAN:
 • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
 • önjáró és vontatott betakarítógépek,
 • szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
 • talajművelő gépek,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.3. pontjában (Nem támogatható tevékenységek) foglaltakra figyelemmel,
 • maximum 1 darab mezőgazdasági pótkocsi,
 • maximum 1 darab, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor összesen maximum nettó 10.000.000 Ft értékben.
Pályázók köre
 
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik.
 
 
Támogatás összege, mértéke
 
a)      Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 25 millió forint.
b)      A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a
c)       A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 
 
 
VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése
 
A Felhívás célja fentieknek megfelelően, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához. A Felhívás lehetőséget teremt feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására. 
 
 
Támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak.
 
A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést 
célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint: 
 
 1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása. 
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése. 
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével. 
 
 2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése 
 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása. 
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése. 
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével. 
 
 B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület 
kapcsán egységesen 
 
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 
Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a 
termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló 
tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 
 
 •  Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
 
Pályázók köre
 
Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
Ezen kívül a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
 
1. célterület esetén:
 Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik; 
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
2. célterület esetén:
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel; 
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
Támogatás összege, mértéke
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 millió Ft. 
 • A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével): 
 • a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a; 
 • a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a. 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. július 2.