Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

ELÉRHETŐ A HÁZTARTÁSOK FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSÉT TÁMOGATÓ LAKOSSÁGI PÁLYÁZAT
Támogatható tevékenységek:
- A fűtési / fűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs gázkazán beépítéssel.
- Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése;
- Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési-és használati meleg víz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
- Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl.: Kéményseprő szakvélemény, gáz-MEO átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély);
- Használt eszközök beépítése nem támogatható.

A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás lehetséges maximális mértéke 650.000,- Ft.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zfr–kazancsere.hu) keresztül nyújthatja be a Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy, amennyiben az illető a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan - tulajdoni lapon szereplő - tulajdonosa.

A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően 2015. január 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

A pályázattal kapcsolatban további információ elérhető a www.aaitender.hu weboldalon vagy a +36709323800 -s telefonszámon!
Közzétéve: 2014. szeptember 23. ... továbbolvasáshoz kattintson!
JÖVŐ HÉTFŐTŐL ELÉRHETŐK AZ ÚJ LAKOSSÁGI ENERGIAHATÉKONYSÁGI PÁLYÁZATOK
Jövő hétfőtől lesznek elérhetőek a kormány új lakossági energiahatékonysági pályázatai, összesen 2,72 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre három különböző pályázatból - jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

A programsorozat első lépcsőjeként szeptember 22-én, hétfőn az elavult kazánok, tüzelőberendezések új, nagyobb energiahatékonyságú fűtőberendezésekre történő cseréjét célzó pályázat jelenik meg az emi.hu oldalon, amelyre egymilliárd forint jut. Szeptember 25-én jelenik meg a háztartásigép-csere program 627,1 millió forintos keretösszeggel, majd 29-én a nyílászárócsere-pályázatok 1,1 milliárd forinttal. A három programmal összesen 25 ezer háztartást szeretnének elérni. A pályázatok a hűtő-, és fagyasztógép-csere program kivételével - ahol a támogatás a megkapott támogatói okirattal a vásárláskor azonnal érvényesíthető - utófinanszírozásúak.

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/jovo-hetfotol-elerhetoek-az-uj-lakossagi-energiahatekonysagi-palyazatok

Bővebb információért keressen a "Kapcsolat" menüpontban feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén!
Közzétéve: 2014. szeptember 18. ... továbbolvasáshoz kattintson!
SZEPTEMBERBEN INDULNAK A LAKOSSÁGI ENERGETIKAI PÁLYÁZATOK
Már szeptemberben megnyílnak az első lakossági energetikai pályázatok, melyek háztartási nagygépek cseréjét, fűtéskorszerűsítést és külső nyílászárók cseréjét támogatják majd.

1. Háztartási nagygépek cseréje
Az NFM 627,1 millió forinttal támogatja a háztartási nagygépek cseréjét.
Energiafaló hűtő és fagyasztó berendezések energiatakarékos (A+, A++ és A+++ energiaosztályú) készülékekre cserélhetőek állami támogatás segítségével nyugdíjas és nagycsaládos magánszemélyek számára.
A cserével háztartásonként minimum 10 % energia vagy 20 kg/év CO2 megtakarítást szükséges elérni.

2. Fűtéskorszerűsítés
Az NFM 1 milliárd forinttal támogatja a lakások fűtésének korszerűsítését.
Átlagosan 650.000 Ft állami támogatás pályázatonként.

Az intézkedés a CO2 kibocsátás csökkentésén túl a kisméretű szálló por csökkentéséhez is hozzájárul.

A 140 kW bemenő hőteljesítmény alatti tüzelőberendezések kibocsátás csökkentésének hatására a kis tüzelőberendezésekből származó szennyezés kibocsátás rövidtávon 41-45%-kal csökkenthető.

3. Homlokzati Nyílászáró Csere
Az NFM 1,1 milliárd forinttal támogatja a homlokzati nyílászárók cseréjét
Átlagosan 500.000 Ft állami támogatás pályázatonként

Homlokzati Nyílászáró Csere programja lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy a nyílászáró cserékkel hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

4. Tervezés alatti programok

Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)
- Várhatóan lakáscélú beruházások is támogathatóvá válnak
- Energiahatékonysági és megújuló energetikai beruházás

Új támogatási program
- Nemzeti Épületenergetikai Stratégia felméréseire alapozott program
- Lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményező komplex felújítása
- A támogatás mértéke várhatóan cca. 10 Mrd. Ft.

Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Szerda 12.00 - 16.00 Kedd - Csütörtök 9.00 - 13.00

forrás: http://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=609
Közzétéve: 2014. szeptember 16. ... továbbolvasáshoz kattintson!