Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

KEHOP-1.1.0 - "Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés"

A felhívás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” prioritási tengely „Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés” intézkedéséhez kapcsolódik.
PÁLYÁZAT CÉLJA

A klímaváltozási vonatkozású adatbázis-fejlesztések, hatásvizsgálatok, sérülékenység elemzések, kockázati térképek, modellek, módszertanok, valamint komplex kockázatkezelési rendszer és egységes informatikai háttér kidolgozásával az intézkedés komplexen járul hozzá a Duna Régió Stratégia (DRS) 5. prioritási területének 1. akciója (vízgyűjtő szintű árvízkezelési terv vagy koordinált árvízkockázat-kezelési terv kidolgozása) sikeres megvalósításához.
 
A Víz Keretirányelv előírásainak megfelelő monitoring és információs rendszer fejlesztése által jelentősen csökken a „szürke”, és adathiányos felszíni víztestek száma. Pontosabbá válik a felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelése, javul az értékelések megbízhatósága, a vizsgálati monitoring végrehajtásával javul a terhelések és a vízi környezetre gyakorolt hatásuk megismerése, igazolása, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedései megalapozottabbak és költséghatékonyabbak lesznek. A monitoring módszerekhez és eredményekhez kapcsolódó oktatással a tudásbázis is növekszik.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeget 12,71 Mrd Ft.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A) A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése:
 • Kutatás, módszerfejlesztés, terhelés-hatás vizsgálatok, vizsgálati monitoring, modellezés, felmérési program emisszióra
 • VKI monitoring kiegészítő vizsgálatok az összes minőségi elemre, felszíni és felszín alatti vizekre • Adatbázis és informatikai fejlesztés
 • Monitoring végzéshez szükséges eszközbeszerzés
 • Monitoring kút létesítése, felújítása, felszíni vízrajzi állomás felújítása
 • Humánerőforrás fejlesztés, oktatás, képzés
   
B) Katasztrófa-kockázatértékelés fejlesztése:
 • Minden Katasztrófavédelmi Igazgatóságon egységesen kialakított, központosított és integrált kockázatértékelési módszertan, és a meglévő térinformatikai rendszer bázisán nyugvó, azzal kompatibilis térinformatikai háttér (szoftver/hardver) felállítása
 • Katasztrófakockázatok területi azonosítása és lokalizálása, a kockázatok szintjének meghatározása veszélytípusonként.
 • Az egész ország területét lefedő egységes, átlátható, átjárható, interaktív, on-line kockázati, veszélyhelyzeti és hatástérkép katalógustár kialakítása
 • Magasabb színvonalú katasztrófavédelem létrehozása a térinformatikai döntéstámogatási rendszer alkalmazásával, az alaptevékenységek költség- és erőforrás hatékony működésének biztosítása
 • Éghajlatváltozási alkalmazkodási mechanizmus kialakítása érdekében:
  - Elméleti és módszertani fejlesztés
  - Műszaki tervezés és eszközbeszerzés
  - Kockázatértékelés és kockázati térképezés végrehajtása
  - Katasztrófavédelmi szimulációs gyakorlatok végrehajtása mintatelepüléseken.
   
C) Reprezentatív éghajlati adatbázis fejlesztése és a szélsőséges éghajlati események vizsgálata az éghajlatváltozás jelenlegi és jövőben várható magyarországi hatásainak felmérésére:
 • Részletes és korszerű modellszimulációk készítése Magyarországra: Éghajlati modellszimuláció az ALADIN-Climate regionális klímamodellel; Éghajlati modellszimulációk a REMO regionális klímamodellel; Finom-felbontású modellszimulációk készítése a SURFEX felszín-leíró modellel
 • A modelleredmények kiértékelése és feldolgozása: A rácsponti megfigyelési adatbázis kiegészítése a 2010 utáni időszakra; A megfigyelési adatbázisban a napi bontású adatok óránkénti finomítása; Validáció; Utó-feldolgozás; Bizonytalanságok számszerűsítése; Adatbázis bővítés és adatbázis programok fejlesztése; Webes elérhetőségű térinformatikai rendszer kialakítása.
PÁLYÁZÓK KÖRE

A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉFK-ban a KEHOP-1.1.0 azonosító jelű felhívásban nevesített projektek támogatást igénylői.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb az ÉFK-ban meghatározott mértékű lehet.
 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft
 
PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 9-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2020. december 31-ig lehetséges.A fent közölt információk nem teljes körűek!
A pályázati felhívás teljes terjedelmében a következő linkre kattintva tölthető le: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4529

A pályázattal kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!

Várjuk megkeresését!Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. március 15.