Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

KEHOP-1.5.0/2015 "Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése"

Jelen Felhívás célja a dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása a helyi igényeknek és adottságoknak megfelelően. Ennek keretében elsődleges cél a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésével.
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9,13 milliárd Ft.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
  • Meder, mellékág és holtág rehabilitáció, rekonstrukció, revitalizáció (vízrendszer komplex rehabilitációja, mederkotrás, partrendezés, partbiztosítás, vízkormányzó, keresztező-, be-, és leeresztő-, eséscsökkentő,- műtárgyak építése, fejlesztése, rekonstrukciója, élővilág számára hossz irányú átjárhatóság biztosítása)
  • Vízkárelhárítási célú beavatkozás (szükségtározók, záportározók és többcélú tározók, árapasztók, megkerülő csatornák, depóniák építése, fejlesztése rekonstrukciója)
  • Helyi és térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés fejlesztése (tározóépítés, rekonstrukció, vízpótló rendszer kiépítése, rekonstrukciója)
  • Dombvidéki vizes élőhelyek kialakítása
  • Külső szennyező források kizárása (szűrőmezők, hordalékfogók, part menti védősáv kialakítása)
  • Eróziós jelenségek felszámolása, vízmosáskötés
  • Üzemeltetési infrastruktúra és helyi monitoring kiépítése, fejlesztése (pl. üzemirányítási rendszer, monitoring állomások kiépítése, gátőrház korszerűsítés, stb.) (önállóan nem támogatható tevékenység)
  • A projektben megvalósult fejlesztések fenntartásához szükséges eszközök beszerzése (fenntartó gépek) (önállóan nem támogatható tevékenység).
     
PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívás keretében támogatást a hatályos ÉFK-ban nevesített vízügyi igazgatási szervek és azok konzorciumai igényelhetnek.

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a hatályos ÉFK-ban meghatározott indikatív forráskeret. Amennyiben meghaladja, a támogatói döntés meghozatalához az Irányító Hatóságnak az NFK előzetes jóváhagyását kell kérni (a Rendelet 5. § (1) és (2) d), valamint 65. § (2) összeghatárai szerint).

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2015.11.16-tól 2017.11.16-ig lehetséges.A fent közölt információk nem teljes körűek!

A pályázati felhívás teljes terjedelmében a következő linkre kattintva tölthető le: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4531

A pályázattal kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!

Várjuk megkeresését!
Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. március 15.