Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításán

 2017. február 2-tól pályázható az infokommunikációs szektorban működő vállalkozások számára célzottan kiírt felhívás, mely a cégek által előállított termékek piacosítását, külpiacra való belépését támogatja.
 
Jelentkezzen most ingyenes előminősítésünkre!
Írjon nekünk az info@aaitender.hu e-mail címre, vagy küldje el Online érdeklődését a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
 
 
 PÁLYÁZAT CÉLJA
 
Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele);
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége.
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése;
 • Új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
 • Piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
 • Tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető);
 • Szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása;
 • Külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs (ak) tevékenysége.
Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

 

 • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 • 5821 Számítógépes játék kiadása
 • 5829 Egyéb szoftverkiadás
 • 6110 Vezetékes távközlés
 • 6120 Vezeték nélküli távközlés 
 • 6130 Műholdas távközlés
 • 6190 Egyéb távközlés
 • 6201 Számítógépes programozás
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
 
PÁLYÁZÓK KÖRE
 
a)      mikro-, kis- és középvállalkozás,
b)      amely rendelkezik legalább 2 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
c)       amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
d)      amelyek az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:
 • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 • 5821 Számítógépes játék kiadása
 • 5829 Egyéb szoftverkiadás
 • 6110 Vezetékes távközlés
 • 6120 Vezeték nélküli távközlés
 • 6130 Műholdas távközlés
 • 6190 Egyéb távközlés
 • 6201 Számítógépes programozás
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA
 
Vissza nem térítendő támogatás összege és intenzitása:
 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.
 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.
 • A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.
Visszatérítendő támogatás összege és intenzitása:
 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.
 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.
 • A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.
 
Visszatérítendő támogatás - KÖLCSÖN kondíciói:
 
 • Kamat: 1%/év;
 • Kezelési költség: Nem kerül felszámításra;
 • Rendelkezésre tartási jutalék:  Nem kerül felszámításra;
 • Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra;
 • Késedelmi kamat:A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §- ában meghatározott mértékű késedelmi kamat;
 • Szerződésmódosítás díja: Nem kerül felszámításra;
 • Egyéb költségek:A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A kölcsön a Kedvezményezett által a fenntartási idő végét követően előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
 • A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
 • Rendelkezésre tartási idő:A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.
 • Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 6 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 42 hónap.
 
Előleg igénylésére is van lehetőség:
Jelen Felhívás keretében a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 20 millió Ft.
 
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
 
Az a), b) pontban foglalt feltételek együttes vállalása kötelező:
 
a)      A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy a kapott támogatás révén legalább a projekt vissza nem térítendő támogatás összegével növeli nettó értékesítési árbevételét a támogatási kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év értékéhez képest a fenntartási időszak 2. évének végéig.
 
b)      A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék/szolgáltatás tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően.
 
c)       A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy:
·         a projekt fizikai befejezéséig a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. cégadatbázisában regisztrál;
·         a projekt fizikai befejezésének időpontjától és a fenntartási időszak alatt folyamatosan rendelkezik saját domainnel és honlappal, amelyen van idegen nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és elérhetőségeiről. A feltételeknek megfelelő honlap a támogatás kifizetésének feltétele.
 
Visszatérítendő támogatás törlesztése IS KÖTELEZŐ:
A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap.
 
 
NEM PÁLYÁZHAT AZ A VÁLLALKOZÁS:
 • amely nem renelkezik legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel, és amelynek legutolsó lezárt üzleti évében nem volt minimum 1 fő átlagos statisztikai állományi létszáma (NAV felé benyújtott társasági adóbevallás létszámot tartalmazó oldala: 1529-A-02-02, vagy 2016-A-0202.)
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át;
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
 • amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • olyan vállalkozásnak, amely a korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik.
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül,
 • amely a GINOP-1.3.1-15 konstrukció kapcsán pozitív támogatási döntéssel rendelkezik.
 
 
 
A pályázatok benyújtása 2017. február 2-tól lehetséges!
 
A rendelkezésre álló keretösszeg várhatóan hamar kimerül majd, tehát aki a pályázaton való indulást fontolgatja, ne habozzon!
A pályázatok elbírálása továbbá értékelési szempontrendszer szerint zajlik!
 
Ön indulhat-e a pályázaton? Jogosult rá? Milyen nyerési esélyei vannak?
 
Kérdéseire ingyenes előminősítési, valamint pályázati előkészítési szolgáltatásunk igénybevételével könnyen választ kaphat!
 
Ne halogassa az alkalmat, jelentkezzen most!
 
Küldjön nekünk levelet az info@aaitender.hu címre, vagy a küldje el Online érdeklődését honlapunkon a Kapcsolat menüpont alatt!
 
Kérdéseire 24 órán belül visszajelzünk!
 
AAI Tender Kft. csapata
 
 
 
 
Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/
 

·  

V

 

« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2017. január 9.