Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

A Felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a digitális gazdaság előmozdítása. A hazai kkv-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet és e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat, a felhőalapú, online elérhető üzleti szolgáltatásokat, amelyek a versenyképesség és jövedelemtermelés fontos elemei.
 
Jelentkezzen most ingyenes előminősítésünkre!
Írjon nekünk az info@aaitender.hu e-mail címre, vagy küldje el Online érdeklődését a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
A hazai kkv-k – különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások – innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból.
 
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 
Projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek:
A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:
 1. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése);
 2. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).
 
A Felhívás keretében kizárólag az 5. számú mellékletben felsorolt TESZOR számmal rendelkező szoftverek beszerzése támogatott!
 
Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:
1.       Vállalati CRM, értékesítés terület;
2.       Gyártási terület;
3.       Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4.       Kontrolling és döntéstámogatás;
5.       Beszerzési, logisztikai terület;
6.       Táv- és csoportmunka támogatás;
7.       Pénzügyi, számviteli terület;
8.       Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9.       Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10.   Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
11.   Elektronikus iratkezelési megoldás;
12.   Tudásmenedzsment specializált megoldás;
 
Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:
13.   Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
14.    Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
15.   RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;
 
Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:
16.   Online (elektronikus) fizetési megoldás;
17.   Szolgáltatásmenedzsment;
 
Az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
Csak helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész) projekt esetén:
 • Immateriális javak beszerzésének költsége: üzleti alkalmazás, szoftver licensz díjak,
 
Mindkét célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész) projekt esetén:
Eszközbeszerzés költségei; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök költségei:
 • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök bekerülési értéke (a beszerzésre kerülő eszközök vételárának egyenként minimum nettó 30.000 Ft összegűnek kell lenniük);
 • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök bekerülési értéke;
 • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek bekerülési értéke.
 
 Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén az alábbi kliensoldali hardver, hálózati és mobil eszközök költségei számolhatók el: 
 • Személyi számítógépek (PC-k) / laptopok / notebook-ok
 • Nyomtatók / Szkennerek
 • Routerek / Switch-ek 
 • Okostelefonok / Tabletek
 A beszerzésre kerülő (hardver) eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 20%-át.
 
 
PÁLYÁZÓK KÖRE
 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei, amelyek:
 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
 • rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
 • a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek
 • képesek teljesíteni az előírt műszaki-szakmai feltételeket.
Jogi forma szerint:
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek
 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA
 
A) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani.
 
B) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 • A Helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész) támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész) támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.
C) A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 • A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész) támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész) támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.
D) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.
 
E) A kölcsön mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%a lehet.
A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 
 
Előleg igénylésére is van lehetőség:
Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.
 
 
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
 
a)      Üzemi eredmény növekedése:
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.
 
b)      Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése:
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.
 
VALAMINT
A támogatott vállalatnál a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások száma.
 
 
NEM PÁLYÁZHAT AZ A VÁLLALKOZÁS 
 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét);
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 
 
A pályázatok benyújtása 2017. március 08-tól lehetséges!
 
A rendelkezésre álló keretösszeg várhatóan hamar kimerül majd, tehát aki a pályázaton való indulást fontolgatja, ne habozzon!
A pályázatok elbírálása továbbá értékelési szempontrendszer szerint zajlik!
 
Ön indulhat-e a pályázaton? Jogosult rá? Milyen nyerési esélyei vannak?
 
Kérdéseire ingyenes előminősítési, valamint pályázati előkészítési szolgáltatásunk igénybevételével könnyen választ kaphat!
 
Ne halogassa az alkalmat, jelentkezzen most!
 
Küldjön nekünk levelet az info@aaitender.hu címre, vagy a küldje el Online érdeklődését honlapunkon a Kapcsolat menüpont alatt!
 
Kérdéseire 24 órán belül visszajelzünk!
 
AAI Tender Kft. csapata
 
 
 
 
Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2017. január 9.