Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

Pályázat célja

A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro, kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál.
 
A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez.
 
Írjon nekünk az info@aaitender.hu e-mail címre, vagy küldje el Online érdeklődését a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása
Pénzügyi feltételek:
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
 
A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően: a) 50%-70%, b.) Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100%
 
Pályázók köre
Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:
 • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt.
A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.
Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:
 
1.    Vállalkozások:
 • gazdasági társaságok:
o   Korlátolt felelősségű társaság (113),
o   Részvénytársaság(114),
o   Közkereseti társaság (116),
o   Betéti társaság (117),
o   Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226),
o   Nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572),
o   Nonprofit részvénytársaság (573),
o   Egyesülés (591)
 
 • szövetkezetek: (12)
o   Szociális szövetkezet (121),
o   Takarék- és hitelszövetkezet (122),
o   Iskola szövetkezet (123),
o   Agrárgazdasági szövetkezet (124),
o   Biztosító szövetkezet (126),
o   Foglalkoztatási szövetkezet (128),
o   Egyéb szövetkezet (129).
 
2.    Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek:
 • egyéb egyesület (529)
 • szakszervezet (512)
 • egyéb munkavállalói érdekképviselet (513)
 • egyéb köztestület (549)
 • elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552)
 • egyházi szervezet technikai kód (559)
 • közalapítvány (561)
 • közalapítvány önálló intézménye (562)
 • egyéb alapítvány (569)
 • egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)
 
3.    Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
 • központi költségvetési szerv (KSH 312)
Támogatható tevékenységek
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
a)    Projekt-előkészítési tevékenység - megalapozó dokumentum:
 • megalapozó dokumentum, amelynek kötelező eleme:
§ szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése;
§ fenntarthatóság alátámasztása.
 
b)    A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • a munkahelyi bölcsőde helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, - udvar átalakítása, felújítása (bérelt ingatlant is beleértve);
 
c)    A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése
 • bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések; udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai, fürdőszobai eszközök; fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.
 
d)    A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése
 • szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása
 
e)    Kommunikációs tevékenység
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása.
 • Marketingeszközök elkészítése, promóciós tevékenység, mely a következőkre terjedhet ki: a munkahelyi bölcsődéről hirdetés/ismertető elhelyezése a meglévő honlapon, szórólap, plakát készítése, hirdetés a helyi újságokban.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
a)    Projekt előkészítési tevékenységek:
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek;
 • közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is
 • egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás.
b)    A munkahelyi bölcsőde kialakításához kapcsolódó alábbi tevékenységek:
 • akadálymentesítés – amennyiben a szükségletfelmérés alapján indokolt és szükséges;
 • a munkahelyi bölcsőde helyszínének bérlése, amennyiben az nem alakítható ki a foglalkoztatónál (épület, helyiségek, szükség esetén játszókert,- udvar);
 
c)    Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:
 • a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak (pl. projektmenedzser, pénzügyi menedzser, adminisztrációs munkatárs) alkalmazása;
 • projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések és adminisztrációt támogató tevékenységek. (kizárólag a ca) tevékenységgel együtt támogatható).
d)    A munkahelyi bölcsődében foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó személy(ek) képzése
 
e)    A munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzése, kompetencia-fejlesztése (A támogatást igénylő azon, a fejlesztéssel érintett telephelye(ke)n dolgozó munkavállalói részére, akik a támogatási igény benyújtását követően térnek vissza a munkába.)
 
f)    A projekt végrehajtását támogató adminisztrációs tevékenységek;
 
g)    Preventív egészségügyi szolgáltatás biztosítása a munkahelyi bölcsődében gondozott gyermekek számára.
 
Benyújtási határidő
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
 
A projektek előminősítése és az előkészítésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatásunkat díjtalanul veheti igénybe!
 
Hívjon minket a +36/70 932-3802-es számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat

Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2017. április 13.