Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

A pályázat célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítésé. 
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel
 
Pénzügyi feltételek:
 
A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét:
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint. 
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.
 • Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 
Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén: 
 
 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
 • a Közép-Dunántúl régióban 45%, 
 • a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.
 • Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: az elszámolható költségek 70%-a lehet.
 • Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100%-a lehet. 
 
Pályázok köre:
 
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon középvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 
Jogi forma szerint:
 
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.
 
Gazdálkodási formakód szerint:
 
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó
 • 732 Közös vállalat 
 
Önállóan támogatható tevékenységek 
 • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
Önállóan nem támogatható tevékenységek
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás 
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
 • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme.
 • Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.
 • A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek
Hívjon minket a +36/70 932-3800-as számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2018. július 17.