Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával. A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál - új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy - új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.
A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 3 céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:
 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.
Intelligens technológiák:
 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar
Pénzügyi feltételek
 
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 30 millió forint.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.
 
Önállóan támogatható tevékenységek
 
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
 • Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
 • Immateriális javak beszerzése Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 
 
Elszámolható költségek köre
 
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 
1. Eszközbeszerzés költségei 
 
2. Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével,
 • Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése,
 • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how. Az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át.
 
Támogatást igénylők köre
 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
 
Jogi forma szerint:
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 
Gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
A támogatást igénylőnek a felsorolt kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
A GINOP-2.1.8-17 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatást igénylő a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott Támogatói Okiratot, vagy a támogatást igénylő elállt attól. Jelen Felhívás nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy támogatást igénylő kapcsolt vagy partner vállalkozása is nyújtson be támogatási kérelmet ugyanezen Felhívás keretében. 
 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre.
 
Helyszín: 
 
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 
Önerő
 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 
 
Előleg igénylése
 
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet.
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 11-én 12 órától 2018. szeptember 27-én 12 óráig lehetséges.
 
Hívjon minket a +36/70 932-3802-es számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2018. szeptember 7.