Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Támogatás az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére

A Kormány célkitűzése az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek. 
Támogatás az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére
 
A hazai kis és középvállalkozások versenyképesség-növekedését segíti, ha rendelkeznek megfelelő forrásokkal modern technológiák alkalmazásához, olyan eszközök beszerzéséhez, amelyekkel munkafolyamataik egyszerűsíthetőek, a termelési kapacitásaik pedig növelhetőek. Gyorsabb, jobban tervezhető építőipari kivitelezés az elvárás, amely egyértelműen hozzájárulhat a hatékony munkavégzéshez. A technológiai korszerűsítés támogatása az ágazat kapacitáshiányát is részben ellensúlyozni tudja, gyakorlatilag a munkaerő-kiváltás lehetőségét teremti meg.

Pénzügyi feltételek
 
 A vissza nem térítendő támogatás mértéke legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint. 
 
Pályázók köre
 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, kis- és középvállalkozások, amennyiben 
 • 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek, valamint a 71.12, 71.20. tevékenységi körök, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) elválaszthatatlanul kapcsolódik építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához
 • alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
 • legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 • a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
 • átlátható szervezetnek minősül
 • az utolsó lezárt üzleti év gazdálkodási adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a 227.524 Ft-ot eléri.
Támogatható tevékenységek köre
 
Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.
 
Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül. A támogatandó tevékenység – a cégbíróság által bejegyezett - TEÁOR szám szerinti 41.10 – 43.99 közötti és a 71.11 tevékenység, illetve a 71.12, 71.20 tevékenységi körök, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához.
 
Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
 • meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése; 
 • meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
 • termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások; 
 • információs technológia-fejlesztés
 • új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
 • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;
 • immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése;
 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költség az elszámolható költség max. 5%-áig;
 • beruházás-menedzsment képzésen való részvétel költsége
A támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
 
A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike, mely a vizsgálati szempontrendszer alapján kerül megállapításra:
 • új ismeret vagy technológia hasznosítása,
 • jelentős teljesítmény-növekedés,
 • a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
 • új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele
Elöleg: 
 
A támogatott a megítélt támogatási összegből egyszeri előlegben részesíthető, melynek mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a lehet.
 
Önerő
 
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
 • A támogatást igénylőnek a regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 
Biztosíték lehet:
 
a) a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
 
b) óvadék, az a) pont vagy b) pont szerinti biztosíték mellett a 200 millió forintot meghaladó támogatás esetén a 200 millió forint feletti összeg tekintetében
 
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
 
d) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség
 
Támogatásban nem részesíthetők köre
 
Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás: 
 • azon támogatást igénylő részére amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a tájékoztatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban, 
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
 • azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
 • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben - a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy - a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. november 05-ig van lehetőség.
 
Hívjon minket a +36/70 932-3802-es számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2018. október 25.