Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

Jelen Felhívás kizárólag az új telepítési engedéllyel rendelkezők számára biztosít támogatást. Magyarországon a történelmi borvidékek rendszere több évszázados hagyománnyal rendelkezik. A borvidékek részei a kultúrtájnak, amelyek fejlesztése és megőrzése is kiemelt fontosságú feladat. A borvidékeken koncentrálódik a szőlő műveléséhez, a borkészítéshez szükséges szakértelem és infrastruktúra. A borvidékhez tartozás a bor értékesítésekor is megjelenő minőségi jelző, amely a gazdálkodók jövedelembiztonságát növeli, ezért a Felhívás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló telepítésekhez nyújt támogatást.
 
Pénzügyi feltételek:
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft. 

Támogatás maximális mértéke:
 
 • Közép-Magyarországi régió: egyéni projekt: 40 %, Kollektív projekt: + 10 százalékpont, fiatatl mezőgazdasági termelő: + 10 százalékpont.
 • Nyugat-Dunántúli régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt: + 10 százalékpont, fiatal mezőgazdasági termelő: + 10 százalékpont.
 • Közép-Dunántúli régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt + 10 százalékpont, fiatal mezőgazdasági termelő: + 10 százalékpont.
 • Dél-Dunántúli régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt + 10 százalékpont, fiatal mezőgazdasági termelő + 10 százalékpont.
 • Észak-Magyarországi régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt: + 10 százalékpont, fiatalmezőgazdasági termelő: + 10 százalékpont.
 • Észak-Alföldi régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt + 10 százalékpont, fiatal mezőgazdasági termelő: + 10 százalékpont.
 • Dél-Alföldi régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt: + 10 százalékpont, fiatal mezőgazdasági termelő: + 10 százalékpont.
A támogatás maximális mértéke:
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
Pályázók köre:
 
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
Támogatható tevékenységek
 
I. Borszőlőültetvény telepítése. Új borszőlőültetvény telepítése.
 • A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot.
 • A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
 
I. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen:
 1. geotextíliák elhelyezése,
 2. tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
 3. tározó terek vízzáró szigetelése,
 4. tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.
II. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:
 • vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
 • vízkivételi művek kialakítása,
 • új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése: szivattyúk, szűrők, csővezetékek, szerelvények, távvezérlő rendszerek, meteorológiai állomás, talajszondák, vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
 • mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
III. Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése:
 • vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,
 • új rendszer kiépítése, korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
A III. támogatási pont keretében kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki.
 
Megvalósítási helszín
 
 • A projekt megvalósítási területe borvidékbe sorolt település
Fenntartási kötelezettség
 
A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a támogatásban részesült börszőlőültetvényt a projektmegvalósítás befejezésétől számított 13. borpiaci év végéig, művelésben tartja.

Biztosítékok köre
 
EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.  
 
Előleg igénylése
 
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a
 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától 2020. augusztus 31. napjáig van lehetőség
 
Hívjon minket a +36/70 932-3802-es számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2018. november 13.