Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Út a jövőbe/2019 - a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének támogatása

A program célja, hogy a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének támogatása által (mint például eszközvásárlás, ingatlan beruházás) elősegítse a szektor versenyképességének és termelékenységének növelését, amely során a vállalkozás az új technológia alkalmazása érdekében a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék létrehozását, amely egyúttal pozitívan hat a munkabérekre is, lehetővé téve azok tartós emelkedését.
 A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
 
Regionális beruházási támogatás esetén:
A pályázat keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft, hátrányos helyzetű térségben13 megvalósuló beruházás esetében maximum 200 millió Ft.
 
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén:
A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen megítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
 
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében támogatási korlát van – az előző bekezdésben meghatározottak szerint – a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a.
 
Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható.
 
Biztosítékok köre:
  • 120%-át jelentő, pénzintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy
  • 150%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. 
Előleg igénylése:
A pályázó az elnyert támogatás 50%-ára vonatkozó előleget igényelhet. Az igényt a pályázat benyújtásakor írásban szükséges jelezni.
 
A pályázók köre:
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:
·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
·         a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozó. 
 
Bértömeg növelése:
A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján a bértömeg növelését, évente 10%-os béremelést hajt végre a beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig.
 
Munkavállalók képzése:
A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia magas színvonalú használata érdekében.
 
Fenntartási kötelezettség:
A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és az esetlegesen a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget.
 
A pályázatot 2019. október 7-től 2020. február 29-ig lehet benyújtani, viszont a pályázat várhatóan pár héten belül lezárul forráshiány miatt!
 
Hívjon minket a +36/70 932-3802-es számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
 
 
 
 
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2019. október 11.