Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-2.1.9-20 Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása

A Felhívás célja az NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozások rövid időn belül növelő kísérleti fejlesztési tevékenységek megvalósításának támogatása oly módon, hogy a támogatásban részesülők alkalmasak legyenek a korszerű, digitális vagy Ipar 4.0-as megoldások kifejlesztésére, gyártására, szállítására, és beüzemelésére közép- illetve nagyvállalkozások számára. 
További cél az S3 ágazati prioritásokhoz, valamint az intelligens technológiákhoz kapcsolódó projektek támogatása.
A felhívás keretében olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek esetében az igényelt támogatás összege arányban áll a projekt kapcsán valószínűsíthető eredmények kutatás-fejlesztési és innovációs jelentőségével.
 
A pályázat összege:
 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 • minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 
A támogatás maximális mértéke:
 • mikro- és kisvállakozások esetén 45%,
 • középvállalkozások esetén 35%-os,
 • kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
 • 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén
 
Önállóan támogatható tevékenységek:
 
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
a)     Kísérleti fejlesztés:
 • A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
 • A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
 • A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.
 
Támogatás igénylők köre
 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások az alábbiak szerint:
 
Jogi személyiségű vállalkozások közül a 113, 114, 141, 226, GFO kóddal rendelkezők, amelyek
 • legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
 • kettős könyvvitelt vezetnek és
 • nem tartoznak a KATA, KIVA hatálya alá.
Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 
 
Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével rendelkeznek és korábban még egyszer sem kerültek benyújtásra a GINOP-2.1.9-20 Felhívásra.
 
Önerő:
 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
 
 
Előleg:
 
Jelen Felhívás keretében az előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre a megítélt támogatás összegének legfeljebb 50 %-a lehet.
 
Fenntartási kötelezettség:
Jelen felhívás esetében nem releváns
 
A projekt helyszíne:
 
 • Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 
A pályázat benyújtása:
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2020. július 1-től 9.00-től 2020. augusztus 31. 12.00 óráig lehetséges.
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. május 25.