Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram

                                                                                "A" HITELCÉL
 
A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. 
 
 
                                                                                "B" HITELCÉL

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása, amelyekre e Termékleírás alapján a költségek elszámolhatóak. 
GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram
 
                                                                                "A" HITELCÉL RÉSZLETEK
 
KÖLCSÖN ÖSSZEGE
 
 • Minimum 1 millió HUF
 • Maximum 150 millió HUF
 • Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét, több kérelem benyújtása esetén együttesen értendő.
 • A hitelprogramban kezdő, illetve KATA adózású vállalkozások által igényelhető hitel, illetve több kérelem benyújtása esetén a hitelek együttes összege maximum 25 millió HUF lehet.
 
A KÖLCSÖN KAMATA, DÍJAK, JUTALÉKOK: 
 
 • Kamat: 0% / év
 • Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
 • Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.
 • Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
 • Szerződésmódosítási díj: Nem kerül felszámításra.
 • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat.
 • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A kölcsön a Végső kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
 
KÖLCSÖNFELVEVŐK KÖRE:
 
A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások.
 
A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak, amennyiben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.
 
Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.
 
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
 
Gazdálkodási formakód szerint:
 • a. 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • b. 114 Részvénytársaság
 • c. 116 Közkereseti társaság
 • d. 117 Betéti társaság
 • e. 121 Szociális szövetkezet
 • f. 123 Iskola szövetkezet
 • g. 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • h. 126 Biztosító szövetkezet
 • i. 128 Foglalkoztatási szövetkezet 129 Egyéb szövetkezet
 • j. 141 Európai részvénytársaság (SE) 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • k. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • l. 228 Egyéni cég
 • m. 231 Egyéni vállalkozó A
Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.
 
Támogatható tevékenységek bemutatása
 
A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése céllal az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:
 • a) új tárgyi eszköz beszerzés;
 • b) immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható) 
 
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE:
 
a) új tárgyi eszköz beszerzése
 • a. technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 • b. Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
b) immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható)
 
Eszközbeszerzés esetén a hitelprogram keretében kizárólag a Vámtarifa szám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzésének költsége támogatható.
 
Immateriális javak esetében a maximális mérték az összes elszámolható költség 20%-a.
 
FUTAMIDŐK:
 
A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint:
 • a) az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 2 év. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.) függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
 • b) a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 3 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
 • c) a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 4 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
 • d) a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 5 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
 • e) a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 7 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz.
 • A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni. A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
 • Rendelkezésre tartási idő: Kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben egyszer, 6 hónappal meghosszabbítható.
 • Türelmi időA rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap
 • Projekt megvalósulásának határideje: A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 12 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.
 
MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍN:
 • A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

BIZTOSÍTÉKOK KÖRE:
 
 • A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni.
 • A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.
Az elvárt fedezettség mértéke:
 • a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%;
 • immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 50%-a.
Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:
 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • jogi személy készfizető kezessége,
 • hitelintézet által vállalt garancia
 
BENYÚJTÁS
 • A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 10-től 2020. december 31-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.
GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram
                                                                             
                                                                                "B" HITELCÉL  RÉSZLETEK
 
 KÖCSÖN ÖSSZEGE
 
 • Minimum 1 millió HUF
 • Maximum 300 millió HUF
 • Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át.
KÖLCSÖN KAMATA, DÍJAK, JUTALÉKOK:
 
 • Kamat: 0% / év
 • Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
 • Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.
 • Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
 • Szerződésmódosítási díj: Nem kerül felszámításra.
 • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat.
 • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl.: értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A kölcsön a Végső kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
FUTAMIDŐK
 
 • Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 60 hónap.
 • Rendelkezésre tartási idő: Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap.
 • Türelmi idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap.
 • Forgóeszköz/működési költségek finanszírozásának határideje: A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) 12 hónapon belül kell befejezni.
 
KÖLCSÖNFELVEVŐK KÖRE
 
A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások.
 
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
 
A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak:
 • a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • b) 114 Részvénytársaság
 • c) 116 Közkereseti társaság
 • d) 117 Betéti társaság
 • e) 121 Szociális szövetkezet
 • f) 123 Iskola szövetkezet
 • g) 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • h) 128 Foglalkoztatási szövetkezet
 • i) 129 Egyéb szövetkezet
 • j) 228 Egyéni cég
 • k) 231 Egyéni vállalkozó
A Hitelprogramban konzorciumok, illetve kezdő vállalkozások nem igényelhetnek támogatást.
 
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE:
 
Készlet beszerzés költségei:
 • csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok, késztermékek, áruk, valamint a növendék-, hízó- és egyéb állatok fogadhatóak el.
 • kivéve idegen készletek (vállalkozás telephelyén tárolt idegen készlet, vállalkozás által idegen helyen tárolt készletek, úton levő készletek, a bizományi, ügynöki, közvetítői értékesítésre átadott készlete) beérkezett, de nem számlázott készletek, bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/átvett készletek, közvetített szolgáltatás.
Működési költségek finanszírozának költségei:
 • kereskedelmi tevékenységből származó követelések, amelyek 30 napnál nem régebbi, kiszámlázott, teljesített követelések,
 • egyéb termeléshez szükséges költségek, 
 • nyersanyagok beszerzési költségei,
 • igénybe vett szolgáltatások értéke,
 • munkaerő költségek (kivéve távmunka),
 • közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek (telefon, fax, internet, telekommunikáció költségeit.)
Az egyes számlaosztályokban lévő tételekre elszámolható költségek nem haladhatják meg az utolsó lezárt pénzügyi év, éves beszámolójában adott számlaosztályban elszámolt költségek értékét.
 
Működési költségek maximális aránya az összes elszámolható költségre vetítve:
 • Termelő vállalkozások esetén: 50%
 • Szolgáltatást végző vállalkozások esetén: 100% 
 
BIZTOSÍTÉKOK KÖRE:
 
Az elvárt fedezettség mértéke - 0-25.000.000 Ft közötti hitelösszeg esetén 
 • gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén a többségi természetes személy végső tulajdonos(ok) készfizető kezessége, egyéni vállalkozók esetén az egyéni vállalkozótól különböző természetes személy készfizető kezessége vagy
 • az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
 • ingatlan jelzálog (kizárólag 2. ranghelyig fogadható el a bejegyzés)
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék
 • hitelintézet által vállalt garancia
Az elvárt fedezettség mértéke 25.000.001-300.000.000 Ft közötti hitelösszeg esetén:
 • A minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva és gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén a többségi természetes személy végső tulajdonos(ok) készfizető kezessége, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozótól különböző természetes személy készfizető kezessége.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
 • ingatlan jelzálog (kizárólag 2. ranghelyig fogadható el a bejegyzés)
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék
 • hitelintézet által vállalt garancia
 
EGYÉB FELTÉTELEK:
 
 • A hitelprogram keretében kétszeri alkalommal igényelhető igénylésenként maximálisan a hitelösszeg 50%-át elérő előleg. A második előleg lehívását megelőzően a már igénybe vett előleg összegével maradéktalanul el kell számolni, a hitelkérelem benyújtását követően felmerült a felhasználást alátámasztó számlákkal, egyéb számviteli bizonylattal, munkabérjegyzékkel valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bankszámlakivonat benyújtásával. Az előleggel történő elszámolásra, annak folyósítását követően 12 hónapon belül van lehetőség.
 • A hitel futamideje alatt a Végső Kedvezményezettnek minden évben igazolnia kell, hogy a tárgyévben a hitel aktuális összegének megfelelő összeget készletvásárlásra és/ vagy működési költségre fordította. Ennek igazolási módja elsődlegesen az éves beszámoló, eredménykimutatás / SZJA bevallás és szöveges kiegészítés MFB Pont részére történő benyújtása, a szöveges kiegészítésben megfelelő részletezettséggel kell szerepeltetni a fennálló hitel felhasználásának alátámasztását. Amennyiben a költések összege a forduló napon nem éri el az aktuális kölcsön kitettségének összegét, a különbözetet kötelező előtörlesztés formájában vissza kell fizetni.
 
MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍN:
 
 • A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.
 
BENYÚJTÁS:
 
 • A Hitelprogram keretében 2020. június 12-től 2020. december 31-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. július 7.