Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Munkahelyteremtő bérköltség (6+3 havi 100%) támogatás

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha programrésztvevő állami foglalkoztatási szervnél regisztrált hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében.
Munkahelyteremtő bérköltség (6+3 havi 100%) támogatás
 
KÉRELEM BENYÚJTÁSA:
 
 • A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. 
 • A hátrányos helyzetű álláskeresőt a járási (fővárosi kerületi) hivatal kiközvetíti a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.
 
TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA, MÉRTÉKE:
 
 • A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet, további fix 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
 • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft.
 • A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek.
 • A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.
 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÁLLÁSKERESŐ:
 
Hátrányos helyzetű álláskeresőnek kell tekinteni azt a személyt, aki(t)
 • a járási hivatal a kérelem beadását megelőzően legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tart, vagy
 • 15 és 24 év közötti életkorú (tehát 25. életévét nem töltötte be).
 
LÉTSZÁMBŐVÍTÉS:
 
A munkáltató az alábbi két létszámbővítési szempont közül választhat és a számára előnyösebb alapján adhatja be kérelmét:
 • Létszámbővítés: Az álláskereső foglalkoztatásának a Hirdetmény megjelenésének napján, tehát 2020. május 18. napján érvényes a KSH közlemény alapján számolt statisztikai állományi létszámához viszonyítva a  munkavállalói létszám növekedését kell eredményeznie azzal, hogy minden részmunkaidős 1 főnek számít. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint május 18. napján meglévő statisztikai létszám.
 • Nettó létszámbővítés: Az álláskereső foglalkoztatásának a munkáltatói kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell eredményeznie, amely időszak esetében megengedett munkaviszony megszűnési módként kell számolni azt a bármilyen módon megvalósult létszámcsökkentést, amely a veszélyhelyzet kihirdetése a támogatás feltételeit tartalmazó hirdetmény közzététele között történt meg.Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő létszám azonos vagy nagyobb, mint a kérelem benyújtását megelőző 6 teljes lezárt hónap 6 havi nettó átlagos statisztikai állományi létszáma. 
 
LÉTSZÁMTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
 
A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.
 
TÁMOGATÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
 
 • A támogatási kérelem 2020. július 16. napjától nyújtható be a Hirdetmény visszavonásáig.
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. július 28.