Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében.
 VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:
 
 • őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és 
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal  kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
 
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 
 • A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot. 


KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:
 
 • Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül.
 • Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
 • Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
 
PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:
 
A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban megahatározott vidéki térségekben valósítható meg! 

BENYÚJTÁS:
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6. napjától 2021. december 17. napjáig van lehetőség. 
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:
 • Első szakasz:  2020. november 6. – 2020. november 20.           
 • Második szakasz: 2021. március 1. – 2021. március 16.
 • Harmadik szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20.
 • Negyedik szakasz: 2021. június 3. – 2021. június 17.
 • Ötödik szakasz: 2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17.       
 • Hatodik szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18.
 • Hetedik szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.        
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. november 4.