Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-1.2.13-20 AZ EGYSZER HASZNÁLATOS ÉS EGYÉB MŰANYAGTERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK KORLÁTOZÁSÁVAL ÉRINTETT VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA

Jelen Felhívás célja az egyszer használatos és egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó, és a műanyagipari ágazatban egyéb okból piacot vesztett mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása. Cél az egyszer használatos műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállításának a támogatása.

 GINOP-1.2.13-20 AZ EGYSZER HASZNÁLATOS ÉS EGYÉB MŰANYAGTERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK KORLÁTOZÁSÁVAL ÉRINTETT VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el)
 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele.
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 •  amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 és GINOP-1.2.11-20 kódszámú felhívásokra;
 •  amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
 •  amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt; 
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt;
 •  amelyek cégkivonatuk alapján rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig bejegyzett, a felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott TEÁOR számú tevékenységgel, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy egyéni cégek;

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek
Gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:
 
1. Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 400.000.000 Ft.
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. 
 
2. A támogatás maximális mértéke:
 
Regionális beruházási támogatás esetén:

        az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;

        a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a

        a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet. 
 
ELŐLEG IGÉNYLÉS:
 
 • Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 400 millió Ft. 
 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS

 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 
 
BENYÚJTÁS:
 

Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül nyújthatók be 2021. január 15-ig. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 1. 9:00-tól 2021. április 15. 12:00-ig lehetséges. 

« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. november 11.