Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás biztosítása.

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás

PÁLYÁZOK KÖRE:
 • A támogatás igénybevételére borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult. 
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 • a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása;
 • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése;
 • az e rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése 

Támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható:

 

 • amely a borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy -palackozási kapacitásának növekedésével vagy a piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a kérelmező versenyképességének növeléséhez, és
 • amelynek célja a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikkében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:

 
Egy kérelmező részére, az 53/2020.(X.27.) AM rendelet:
 •  a 6. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmek vonatkozásában benyújtási időszakonként legfeljebb 100 millió forint,
 • a 7. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmek vonatkozásában legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.

A támogatás mértéke őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

 • az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 50%-a,
 • b) az 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 40%-a.
A támogatás mértéke nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerinti:
 •  az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 25%-a,
 • az 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 20%-a.

 BENYÚJTÁS:

 

 • 2020. évben november 2. és november 22. között,
 • 2021. évben április 1. és április 20. között,
 • 2022. évtől kezdődően az adott pénzügyi év január 15. és február 15. között
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. november 13.