Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

MUNKAERŐ-INTENZITÁS/2021 „Munkaerő-intenzitást növelő program” Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásokn

A program célja, hogy a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének támogatása által elősegítse a szektor versenyképességének és termelékenységének növelését, amely során a vállalkozás az új technológia alkalmazása érdekében a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék létrehozását.
 • A program elsődleges célja a KKV-k kapacitásbővítő és technológia-intenzív beruházásainak támogatása, amellyel a már meglévő vagy új tevékenysége tekintetében magas hozzáadott értékű terméket állít elő vagy magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújt. A célt a program a magas technológiai és műszaki tartalmú beruházások megvalósításának elősegítésével szolgálja. 
 A pályázat keretében nyújtható támogatás formája
 
 • A Felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
 
A támogatás mértéke
 
Regionális beruházási támogatás esetén
 • A pályázat keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 50%-a, az alábbiak szerint:
 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a
a Közép-Magyarország régióban:
 • Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 40%-a, valamint
 • Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 30%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 25%-a.
 
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
 
 • Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében támogatási korlát van – az előző bekezdésben meghatározottak szerint – a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a.
 
A pályázók köre
 
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:ú
 
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti fióktelep,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó (egyéni cég nem nyújhat be pályázatot).
A támogatás keretében elszámolható költségek
 
A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak
 
 • A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el az Sztv. szerinti bekerülési értékben. Újnak tekintendő bármely ingatlan, amely korábban semmilyen jogcímen sem volt a kedvezményezett használatában és tulajdonában, vagy a támogatottól nem független harmadik fél használatában és tulajdonában.
 • Az immateriális javak esetében a szellemi termékek körén belül csak a szabadalom, a használati minta, a védjegy, a szoftver és a know-how felhasználásának díja számolható el. A „Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 4-ből a szabadalom, a használati minta, a formatervezési minta, a védjegy, a szoftver és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.
 • A Tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével, felújításával, átalakításával kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el. Épületnek nem minősülő építmény, azaz műtárgy építése, létrehozása nem támogatható.
Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
 
 • azokat kizárólag a – pályázatban megjelölt és a támogatói okiratban rögzített beruházási projekt megvalósítási helyszínén – támogatásban részesült létesítményben használják fel,
 • az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
 • azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
 • azok mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább 3 évig a beruházó eszközei között, szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.
Az immateriális javak költsége (ahol havidíjas) csak a beruházás végéig számolható el a projekt terhére, a költségeket a fenntartás idejére a Kedvezményezettnek saját forrásból kell finanszíroznia.
 
Az elszámolható tárgyi eszközök és immateriális javak költségeire nyújtott támogatás esetén a beruházással létrehozott kapacitást a beruházás befejezésétől legalább három évig fenn kell tartani az érintett székhelyen, telephelyen, fióktelepen.
 
A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások:
 
Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:
 
 • a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,
 • beruházásban érintett székhelye, telephelye, fióktelepe a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában székhelyként, telephelyként, fióktelepként bejegyezve szerepel,
 • legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
 • a vállalkozás 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő,
 • beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a vállalkozás cégkivonatában, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában tevékenységei (TEÁOR’08, ÖVTJ-kód) között szerepel,
 • legkésőbb 2022. 06. 30-ig a beruházást megvalósítja és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2022. 07. 31-ig benyújtja,
 • benyújtja - építési beruházás esetén - az építési hatóság igazolását arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette,
 • kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a beruházás finanszírozási hátterét,
 • meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
 • a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,
 • a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat,
 • nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül a kedvezményezett vagy a kedvezményezettel egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és vállalja, hogy sem ő, sem pedig a vele egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósít meg a beruházás befejezését követő két éven belül áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.
 
Munkahelyek bővítése, munkabér növelése
 
A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházást követően:
 
 • a beruházással érintett székhelyen/telephelyen/fióktelepen legalább 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet legkésőbb a beruházás befejezését követő negyedéven belül, legalább a foglalkoztatási kötelezettség végéig, vagy
 • a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján az Útmutató 5.27. pontjában foglaltak szerint a bértömeg10 növelését, évente 10%-os béremelést hajt végre a beruházást követő második üzleti év végéig.
 
Munkavállalók képzése
 
A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia magas színvonalú használata érdekében.
 
Fenntartási kötelezettség
 
A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, technológiai fejlesztéseket, ingatlant az üzembe helyezés időpontjától számított legalább három évig folyamatosan fenntartja és működteti a beruházással érintett székhelyen, telephelyen, fióktelepen.
 
 
Foglalkoztatási kötelezettség
 
A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett székhely, telephely, fióktelep szerinti, regionális beruházási támogatás esetén a régióban található székhelyén, valamennyi telephelyén, valamennyi fióktelepén - foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget. A foglalkoztatási kötelezettség teljesítéséhez egyéb állami forrás nem vehető igénybe.
 
 
Saját forrás
 
 • A beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési összköltségének támogatáson felüli részét saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.
 • A támogatást igénylőnek a támogatással érintett elszámolható összköltség legalább 50%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, mely semmilyen formában sem tartalmazhat állami eredetű forrást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást sem.
 
Biztosítékok köre
 
A kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozóan, az OFA Nonprofit Kft. javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot – a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A felhatalmazói nyilatkozatok mellett a kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával.
 
Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összege:
 
 • 110%-ának megfelelő, hitelintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy
 • 110%-ának megfelelő, biztosító, hitelintézet által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezesség,
 • 140%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Nem lehet zálogtárgy olyan ingatlan, amely korábban hazai- vagy uniós támogatásból került beszerzésre, felépítésre és fenntartási kötelezettség terheli.
A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 90 napig tartó időtartamra biztosítania kell.
 
 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
 
 • A pályázó beruházási projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje legkésőbb 2022. július 31-e.
 • A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. június 30.
 
A pályázat benyújtásának határideje
 
 • A pályázatot 2021. február 1-től 2021. március 2-ig lehet benyújtani.
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. február 4.