Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Kistelepülési üzletek támogatása

A kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele érdekében az rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
Kistelepülési üzletek támogatása
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
 
  • (1) a) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy
  • (1) b) az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.
  •  (2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában üzlet alatt a támogatás igénylője által megjelölt kistelepülésen az üzlet kialakításának helyt adó ingatlant is érteni kell, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatott tevékenység megvalósulását követően haladéktalanul megszerzi az üzlet működtetéséhez szükséges működési engedélyt, vagy az üzlet üzemeltetésére irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenti. 
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
(1) A költségvetési támogatás kistelepülésen működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához, fejlesztéséhez, valamint az üzlet fenntartása érdekében szükséges foglalkoztatási költségek csökkentéséhez igényelhető az e rendeletben meghatározottak szerint.
 
 a) az üzlet
  • aa) külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is,
  • ab) bővítésére, építésére,
  • ac) akadálymentesítésére,
b) a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az  elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzésére,
 
c) az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire,
 
d) az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez,
 
e) az üzletben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez.
 
Költségvetési támogatás több támogatható tevékenységre is igényelhető egyidejűleg.
 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
  • üzlet külső-belső felújítás, korszerűsítése, bővítése, akadálymentesítése esetén az  elszámolható költség legfeljebb 80%-a, de legfeljebb 50 000 000 forint,
  • eszközbeszerzés és képzés tevékenység esetében az  elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 000 000 forint,
  • ingatlan vásárlás tevékenység esetében legfeljebb a  vételár 50%-a, de legfeljebb 5 000 000 forint,
  • bértámogatás tevékenység esetében legfeljebb a  költségvetési támogatással érintett foglalkoztatott után fizetendő, a  munkáltatót terhelő közterhek adott évre számított összege azzal, hogy az  e  rendelet hatálybalépésének évében, és az  azt követő évben legfeljebb két fő foglalkoztatott tekintetében igényelhető a  támogatás, ezt követően legfeljebb egy fő tekintetében igényelhető a támogatás a fenntartási időszak végéig: megvalósításától számított legalább öt évig.
 
A támogatási kérelem benyújtási határidejét a  támogató a  lebonyolító szerv és a  Kormány honlapján, legkésőbb 2021. április 1-jéig felhívásban közzéteszi.

« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. március 8.