Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-1.2.15-21 Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása

A felhívás célja olyan kkv-k támogatása, amelyek egészségipari termékek gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő beruházásokat, amellyel hozzájárulnak a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.
 GINOP-1.2.15-21 Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 • a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
 • Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 30%-át.
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 • b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • c) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érhetik el).
 • d) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében új építés vagy bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el).
 • e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 50 millió Ft).
 • f) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 20 millió Ft).
 • A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló projekt megvalósítása esetén az önállóan nem támogatható tevékenységek közül kizárólag a b) és c) tevékenységek valósíthatóak meg,
 • Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 70%-át.  
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • a) amelyek rendelkeznek legalább két teljes (365 napot jelentő), lezárt (beszámoló) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt,
 • c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • d) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy előminősítésen átestek.

A támogatást igénylőnek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:

 • a)     kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • b)     egyéni cégek,
 • c)     szövetkezetek
Gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. 
 • Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke: 
 • A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 80%-a.
 •  Regionális beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.
 •  Képzési támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, amely középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető, de nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.
 • Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

 

Támogatási kategória

mikro- és kisvállalkozás

középvállalkozás

A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás

 

          Konvergencia

régióban

80%

 

 

80%

 

 

Regionális beruházási támogatás / Képzési támogatás / Csekély összegű támogatás

          Nyugat-Dunántúl

45%

35%

          Közép-Dunántúl

55%

45%

          Dél-Dunántúl

70%

60%

          Észak-Magyarország

70%

60%

         Észak-Alföld

70%

60%

          Dél-Alföld

70%

60%

 • Fentiek alapján a képzési támogatás és csekély összegű támogatás maximális mértéke nem lehet nagyobb, mint az adott régióra vonatkozó maximális regionális beruházási támogatási mérték, tehát projektszinten minden tevékenységre azonos mértékű maximális támogatási intenzitást szükséges tervezni.
 • A visszatérítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá.
 
ELŐLEG IGÉNYLÉSE:
 
 • Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 2000 millió Ft. 
 
HELYSZÍN:
 
 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
 
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
 
 • A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig
 
BENYÚJTÁS:
 
 • Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez nyújthatók be 2021. március 10-től 2021. március 24-ig.
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021.04.08. 9:00-tól 2021.04.29. 12:00-ig lehetséges.
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. március 9.