Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

ZFR-ÉMI-TÁV/2020 Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere program

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti,- és társasházi lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
 
Jelen pályázati kiírásra kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot. 
A pályázati konstrukció keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
 • 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
 • 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek
A pályázaton való részvétel feltétele a:
 • Társasházak esetén a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel,a
 • Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakástulajdonnal rendelkező tagok, nem tag - és Lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakások esetén a szövetkezet, mint lakástulajdonos - tulajdonosok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat
 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
 
 • A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a.
 • A támogatás összege minimum 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint.
További korlát a támogatás maximális mértékének meghatározása során:
 • A támogatás maximális mértéke lakásonként 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint.  
 • Az egy lakásra eső 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint maximális összeg azt jelenti, hogy az igényelt támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával nem haladhatja meg az egy lakásra eső 400.000 Ft-ot, azaz négyszázezer forint mértéket. 
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 
 • a) okos mérésre alkalmas - és a díjfizetők számára a fogyasztási adatokhoz történő napi, de legalább heti szintű hozzáférést lehetővé tevő - fűtési költségmegosztó rendszer kialakítása az okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők felszerelésével együtt. A                projekt keretében felszerelt okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők együttes anyag- és munkadíj költségének, valamint a radiátorok darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 10.000 Ft-ot, azaz tízezer forintot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.
 • b) amennyiben az épületben már üzemelnek okos mérésre nem alkalmas költségmegosztók, úgy ezek teljes körű cseréje okos mérésbe kapcsolt költségmegosztó rendszerre. A projekt keretében felszerelt okos költségmegosztók együttes anyag- és munkadíj költségének, valamint a radiátorok darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 10.000 Ft-ot, azaz tízezer forintot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.
 • c) amennyiben az épületben már beszerelésre kerültek okos mérésre alkalmas költségmegosztók, de az adatgyűjtők beépítése nem történt meg úgy az adatgyűjtő-rendszer felszerelése és az okos költségmegosztó rendszer kialakítása. A projekt keretében az adatgyűjtő rendszer felszereléséhez és az okos költségmegosztó rendszer kialakításához kapcsolódó együttes anyag- és munkadíj költségek, valamint a radiátorok darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 3.000 Ft-ot, azaz háromezer forintot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül. Amennyiben egy készülék, támogatható tevékenység a meghatározott felső korlátnál magasabb áron kerül beszerzésre, a költségkorlát feletti összeg nem elszámolható költségnek minősül. Okos fűtési költségmegosztók felszerelése helyett elfogadható, amennyiben az okos költségmegosztó funkciót ellátó okos hőmennyiségmérők kerülnek beépítésre.
 Az önállóan támogatható tevékenységek támogatásának előfeltétele, hogy a Pályázó nyilatkozik arról, hogy az alábbiakban felsorolt, „Önállóan nem támogatható tevékenységek” közül legalább az a)-e) alpontokban foglalt tevékenységeket már megvalósította vagy jelen pályázattal párhuzamosan kivitelezi azt.
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
 • a) a csőrendszer egycsöves rendszerről kétcsöves rendszerűvé, vagy legalább átkötő szakaszossá történő átalakítása, korszerűsítése és/vagy szigetelése
 • b) az épület fűtési rendszerének hidraulikai egyensúlyát biztosító szerelvények felszerelése;
 • c) a fűtési rendszer strangjainak hidraulikai beszabályozása;
 • d) a lakások hőleadóinak egyedi szabályozását biztosító radiátorszelepek és automatikus működésű állítóművek beszerelése;
 • e) kétcsöves fűtés esetében visszatérő csavarzatok, egycsöves fűtés esetén golyóscsapok felszerelése;
 • f) legalább a legnagyobb fűtőfelületű hőleadóra kötelező jelleggel okos termosztatikus fej felszerelése;
 • g) meglévő radiátor(ok) új alumínium radiátor(ok)ra történő cseréje;
 • h) a korszerűsítésre vonatkozóan kötelezően előírt, 3. sz. melléklet szerinti tartalommal ellátott tervdokumentáció elkészítése, amennyiben az a), b), c), d), e), f) vagy g) pontokban szereplő tevékenység megvalósítására kerül sor;
 • i) egyéb felmerülő szakértői, engedélyeztetési költségek és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek a számviteli törvény szerinti számla alapján;
 • j) műszaki ellenőr költsége az elszámolható kivitelezési költség maximum 3%-ának erejéig.
 
FENNTARTÁSI IDŐSZAK:
 • A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 3 évig köteles a Kedvezményezett biztosítani.
 
BENYÚJTÁS:
 • Pályázatot elektronikusan 2021. március 16. 10:00 órától a Támogatónál rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges benyújtani. 
 
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. március 22.