Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése
 
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

 • a)   földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
 • b)   szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több tevékenységre is igényelhető támogatás.
 
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
 
VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
a)       Szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás,
b)       Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: 
 • sebesség- és forgalomlassító és csillapító csomópontok szigetek átépítése, fejlesztése, kialakítása;
 • szilárd burkolatú út kialakítása esetén gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések, kerékpársávok fejlesztése, kialakítása, kivilágítása, akadálymentesítése;
 • balesetveszélyes ívek korrekciója;
 • forgalomtechnikai jelzések, berendezések és eszközök korszerűsítése, beszerzése.
c)       Az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
d)       A projekt megvalósításához szükséges ingatlan vásárlása. 
e)       Zöldterület-építési, útfásítási, átalakítási munkák kizárólag a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a) és b) pontjai szerinti tevékenységek keretében fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan.
f)        Sárrázó kialakítása, felújítása kizárólag a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a) és b) pontjai szerinti tevékenységek keretében fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan.

 

Amennyiben az alábbiakban felsorolt tevékenységek megvalósítása fizikailag nem kapcsolódik a projekt keretében fejleszteni kívánt útszakaszhoz, abban az esetben e tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 30 %-áig támogathatóak:

g)       autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok és a kapcsolódó esőbeállók, felújítása és/vagy kialakítása, kivilágítása és akadálymentesítése; 

h)       árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvízelvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése, amennyiben a fejlesztéssel érintett útszakasz vízelvezetéséhez legalább közvetetten kapcsolódik.

 

 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
 • Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.         
 • Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 

 

A támogatás maximális összege

 

 

Maximális támogatási intenzitás

 

A  290/2014. Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem

besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex

programmal fejlesztendő

 

300 millió Ft

95%

95%

95%

95%

Több tevékenységre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatás maximális összegét.

A felhívás keretében egy támogatást igénylő egyszer részesülhet támogatásban (beleértve, a támogatásban részesült konzurciumi tagokat is), azonban egy-egy projekt több, egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási helyszínt, beruházási elemet is tartalmazhat.

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Vidéki térségben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások.
 • Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfélazonosítóval, tehát kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie. 
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
 
HELYSZÍN:
 • Jelen felhívás keretében kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben található településeken megvalósítandó projektek támogatására van lehetőség.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektet a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig fenntartja. 

 

BENYÚJTÁS:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 7. napjától 2022. november 13. napig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • Első szakasz: 2021. június 7. – 2021. június 20.
 • Második szakasz: 2021. június 21.– 2021. június 27.
 • Harmadik szakasz: 2021. június 28. – 2021. július 11.
 • Negyedik szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 25.
 • Ötödik szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 22.
 • Hatodik szakasz: 2021. augusztus 23. – 2021. szeptember 19.
 • Hetedik szakasz: 2021. szeptember 20. – 2021. október 17.      
 • Nyolcadik szakasz: 2021. október 18. – 2021. november 14.
 • Kilencedik szakasz: 2021. november 15. – 2022. február 13.
 • Tízedik szakasz: 2022. február 14. – 2022. május 15.
 • Tizenegyedik szakasz: 2022. május 16. – 2022. augusztus 14.
 • Tizenkettedik szakasz: 2022. szeptember 15. – 2022.november 13. 

« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. március 31.