Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VMOP-1.4.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

A pályázat célja, hogy a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben támogatást nyújtson a fenntartható városfejlesztési intézkedésekhez.

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
 • Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése az Irányító Hatóság által megadott módszertan szerint;
 • a Versenyképes Magyarország Operatív Programhoz történő illeszkedés érdekében a 2019-ben vagy 2020-ban készült Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása és kiegészítése szintén az Irányító Hatóság által megadott módszertan elvárásai szerint  a megvalósításra kiválasztott ITS végrehajtása.
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
 
Az ITS elkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódóan:
 • az ITS végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment tevékenységek biztosítása, a Felhívás szerint projektmenedzsment költség esetén meghatározott maximum 2,5% korlát betartásával;
 • Nyilvánosság biztosítása
VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
 • ITS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése;
 • partnerségi egyeztetés, hálózatépítés;
 • jövedelemtermelő projektek esetében üzleti terv készítése
 • energetikai felmérés;
 • digitális alkalmazások megvalósíthatóságára irányuló elemzések,
 • Stratégiában tervezésre kerülő és programhoz illeszkedő projektek előkészítése a felhívásban meghatározott mértékig.
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
 
 • Helyi önkormányzat (GFO 321);
 • Helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
 • Várostérség pályázása esetén támogatási kérelem konzorciumi formában, vagy a várostérséget alkotó települések együttműködési megállapodását követően a stratégia készítésére kijelölt központi város által is benyújtható. 
TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE:
 
 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum a megyék által az egyes városokra allokált forrásoknak pénzügyi arányok szerinti megfelelő aránya lehet. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 
BENYÚJTÁS:
 
 • A támogatási kérelmek benyújtási határideje a felhívás véglegesítése után kerül meghatározásra.
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. május 21.